Gradiva o ekoremediacijah, uporabna za izobraĹževanje in za lokalne skupnosti, so zbrana na spletni strani EU skladni,

spletna stran SVRL: http://www.euskladi.si/publikacije/studije_in_vrednotenja/datoteke/natura2000/