V okviru Mednarodnega centra za ekoremediacije je ustanovljena Pisarna za okoljsko informiranje s ciljem, da posreduje aktualne informacije javnosti, prireja konference, okrogle mize in oskrbuje prebivalstvo z gradivi.

Uradne ure: vsako sredo od 12. do 14. ure