V mesecu avgustu 2009 bodo potekali seminarji z delavnicami na temo Prsti v ekosistemu za izbrane šole po Sloveniji.