1. Lokalne značilnosti.
2. Trajnostne študije –
potenciali regij.
3. Prepoznavanje
naravnih procesov in
prenos v varovanje in
sanacijo pokrajine.
4. Povezovanje lokalnih
okolij za skupne ERM
cilje – projekti.
5. Mednarodno znanje
za lokalne probleme.
6. Strategije za razvoj.
7. Vključevanje lokalnega
prebivalstva.