Znanstveni sestanek je bil v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Cilj znanstvenega sestanka je bil skupaj s predstavniki Ministrstva za okolje in kmetijstvo oblikovati dokument za načrtovanje medsektorskih ukrepov pri prilagajanju podnebnim sprembam z ERM.